Tria el terreny del teu hort

Imatge publicada a la revista infantil En Patufet l’11 de gener de 1919.

 

L’hortet del frare                          

Triar el terreny d’un hort

 

Pel que fa a la selecció dels nous espais que volem destinar al conreu hortícola cal, prèviament, seleccionar correctament el terreny i estudiar-ne bé les característiques i les propietats que configuren el sòl. Els terrenys sorrencs tenen un bon drenatge, però no retenen l’aigua i s’han de regar molt sovint; mentre que els excessivament argilosos retenen l’aigua i presenten dificultats de drenatge.

Una volta seleccionat el terreny, s’ha de preparar bé tot cavant i removent la terra amb profunditat –millor llaurant-lo o bé fangant-lo–, i afegint a la terra un compost orgànic que en millori l’estructura del substrat i n’augmenti la seva fertilitat. Una volta parcel·lada l’horta s’ha de delimitar bé la zona de cada una les classes de verdures i hortalisses a conrear, deixant les voreres per al conreu de les plantes aromàtiques i remeieres. És molt recomanable disposar d’algunes sements o llavors de provisió, especialment d’aquelles hortalisses de creixement ràpid, com ara l’escarola, la lletuga o els espinacs i, així, assegurar en la vostra horta collites continuades.

 

Fra Valentí Serra de Manresa,

arxiver dels caputxins