Relació entre el Museu de les Cultures del Món
i el Museu Missional dels Caputxins

 

Oriol Pascual

 visita el Museu Missional dels caputxins

 

El passat 17 de Març, el cap de programacio del Museu de les Cultures del Món, senyor Oriol Pascual, visità el Museu Missional que els frares caputxins tenen al convent de Sarrià (Barcelona). Va ser rebut per Fra Valentí Serra, arxiver dels caputxins, que mostrà les peces i explica él sentit i el valor d’aquet recull que varen fer  els frares a les missions de l’Amazones el segle XIX així com la important tasca d’estudis antropològisc americanistes feta per fra Marcel·lí de Castellví (1908-1951). De l’interès que va suscitar la visita va promoure que en un futur es pugui presentar i difondre una mostra de la col·lecció en un espai del Museu de les Cultures del Món del carrer de Montcada.