La virtut depurativa de l’api

Remeis de l’Ermità

La virtut depurativa de l’api

        L’api (llat., Apium graveolens; cast., apio) és una hortalissa que gaudeix de nombroses propietats mineralitzants, vitamíniques, diürètiques i depuratives de l’organisme. La seva ingesta és molt útil per a combatre el reumatisme. De l’api –talment com si fos el “porc” de les hortalisses– s’aprofita tot: la fulla, el tronxo, l’arrel i la llavor. L’arrel de l’api és aperitiva i forma part de la tisana dita de les cinc arrels (espàrrec, fonoll, julivert, galzeran i api); sobretot l’arrel de l’api-rave, que és molt rica en potassi i molt apte per a guarir les malalties del fetge i dels ronyons.

El conreu de l’api és força senzill, i segons la descripció aportada pels antics hortolans caputxins: “A últims de febrer o primers de mars se sembran los ápits primerencs, que venen al setembre y octubre, que se trasplantan per Sant Pere (: 29 de juny). Lo tardarench se sembra al abril o maig. Se plantan en una y altre cara del solch, però de rench a rench hi ha de haver dos solchs libres, en los quals se poden plantar escarolas primerencas. Si se volen tenir uns ápits grossos, o extraordinaris, se fará un vall de cerca de tres pams de fondo y dos de amplária. Al vall s’hi tira un pam i mig de fem, sobre dit fem s’hi posa la terra y s’hi plantan los ápits” (BHC, Lo jardiner hortolá, IV-6).

Estudis recents han posat de manifest que l’api és una hortalissa escassament calòrica, molt rica en potassi, ferro i calci, i que produeix grans efectes diürètics i depuratius de l’organisme, especialment pel que fa a la neteja de les impureses del trànsit intestinal, essent una verdura especialment apte per als que pateixen retencions de líquids o bé que desitgen regular el colesterol. El seu peculiar gust, una mica amargant, el fa molt estimat en l’àmbit culinari, ja que es pot consumir cru en amanides, cuinat en brous o dessecat per usar-lo com a condiment d’algunes menges.

 

Fra Valentí Serra de Manresa,

arxiver dels caputxins

 

Api 1 2