Dites de gener

Aigua de gener,

cada gota val un diner

*  *  *

 

Moltes pluges pel gener,

bona anyada solen ser

*  *  *

 

Gener fred o temperat

passa’l ben arropat

*  *  *

 

Flor de gener

no omple el graner

*  *  *

 

Pel gener

no et separis del braser