El bolet i el moixernó, de l’octubre és el millor.

*

Quan a l’octubre plou, el rovelló es mou.

*

Sant Calixt (dia 14) mullat, bolets en quantitat.

*

Octubre mort, pomes a l’hort.

*

Quan l’octubre és arribat, sembra el sègol, l’ordi i el blat.

*

La pluja de sant Francesc d’Assís (dia 4) posa la vinya en un compromís.

*

L’octubre finit, el raïm recollit.

*

En sec o en mullat, per Sant Lluc  (dia 18) tingués sembrat.

*

De l’octubre al final, cada vaca al seu corral.

*

Quan a l’octubre es fa fosc, busca la vora del foc.

*

Octubre tronat, hivern nevat.