Del novembre, Tots Sants és el primer i Sant Andreu (dia 30) el darrer.

*

De Tots Sants a Sant Andreu, vent o pluja, fred o neu.

*

Pel novembre, bones torrades, castanyes i bunyolades.

*

Novembre enllà, agafa la manta i no la deixis anar.

*

Per Tots Sants, els camps verds i els cims blancs.

*

Santa Cecília (dia 22) duu la neu a la faldilla.

*

Per Sant Andreu, llarga nit i dia breu.

*

Els arbres de pinyol pel novembre s’enterren i pel maig surten al sol.

*

Qui pel novembre no ha sembrat, que no sembri que ja és tard.

*

Pel novembre, les faves sembra; si no ho pots fer, no tindràs faver.