Dites de juny

Pel juny l’albercoc, en vuit dies és groc

*

Juny brillant, any abundant

*

 El sol de juny, estavia llum

*

 Al juny, l’estiu no és lluny

*

Per Sant Joan i Sant Pere, adéu a la primavera

*

Sant Joan, el dia més gran

*

Per Sant Joan, el primer bany

*

Per Sant Joan, el blat al camp. Per Sant Pere, el blat a l’era