Dites d’abril

La flor més gentil, la clavellina d’abril

* * *

Per l’abril, roses i llibres mil

* * *

Per l’abril, cada ocell canta al seu niu

* * *

Per Sant Jordi (23), espiga l’ordi

* * *

Si trona a l’abril, ve bon estiu

* * *

Abril ploraner, maig rialler

* * *

L’abril mullat, fa créixer l’herba pel ramat

* * *

Per Sant Marc (25), el berenar d’hora i el sopar tard

* * *

Fins que la lluna d’abril hagi passat, no donis l’hivern per acabat

* * *

Abril, abrilet; al migdia calor i al vespre fred

* * *

Abril finit, el camp florit