El calendari durant la Guerra Civil

El calendari a finals de la República

1937 Portada Calendario Ermitaño
L’any 1937, en plena Guerra Civil i a causa de la persecució religiosa i l’estat revolucionari que es vivia al país, l’editor del Calendari es veu obligat a canviar la portada de la publicació per evitar tota referència religiosa, en aquest cas, la figura de l’ermità que representa a Fra Ramon. En el seu lloc utilitza un gravat de Tomàs Argemí, col.laborador habitual de les publicacions que feien els editors Morera. El gravat representa un ermità que recorda més a un savi astrònom que no a un frare. A l’escena, l’ermità està consultant el globus terraqui al costat d’un gran telecospi i al darrera un termòmetre, que són els  únics instruments de mesura que es mantenen respecte de la portada original, i n’apareixen d’altres com el rellotge de sorra, un regle, el compàs, la ullera, el nanòmetre i l’heliògraf que sens dubte s’identifiquen més amb la ciencia que amb la religió. D’altra banda, es va substituir el títol de la portada pel de Calendario Cívico (en lloc de Religioso), Astronómico y Literario. També Fray Ramón, Ermitaño de los Pirineos passa a ser F. Ramón, Solitario de los Pirineos, per eliminar en el text tota connotació religiosa. Val a dir que aquesta portada ja havia estat utilitzada pels editors els anys 1927 i 1931, per a una versió per ser distribuída per arreu de la penínsua incloent en els apartats de fires i mercats els de  Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Reino de León, Aragón i Reino de Valencia.

A banda de la portada, els interiors també es van veure afectats per la situació política. Per exemple, s’incorpora una “taula de conversió” per aquells noms de municipis que no podien dur una referència religiosa o monàrquica, i la Crònica Anual, es veu obligada a destacar els fets del govern i de l’exèrcit dominant.

La portada d’Argemí es farà servir fins el 1940, quan acabada la guerra i un cop instal.lat el nou règim polític, es recuperi l’antiga imatge del gravat de Celestí Sadurní i títol original de Calendario por el astrólogo Fray Ramón Ermitaño de los Pirineos.