Congrés sobre miracles
14-18 de setembre

Vida i miracles

 

Un congrés internacional

sobre miracles i fets prodigiosos

 

Congreso archiveros

Els dies 14 al 18 de setembre les poblacions de Saragossa, Osca i Jaca acolliran les sessions del XXIX Congrés d’arxivers eclesiàstics que, enguany, tractarà sobre la gran importància de la documentació arxivística que s’ha generat a partir del ressò dels fets prodigiosos de caràcter sobrenatural en la vida de l’Església.

Sota el títol general de Milagros y hechos prodigiosos en los Archivos de la Iglesia, seran abordats pels ponents temes d’enorme interès com, per exemple, la història i les característiques de l’Arxiu Vaticà de la Congregació per a les Causes dels Sants (a càrrec de Simona Durante); l’estudi analític dels miracles atribuïts a la Mare de Déu del Pilar, especialment sobre el famós miracle de Calanda (a càrrec d’Ester Casorrán); una ponència sobre “Curanderos y taumaturgos en la antigüedad” (a càrrec de Jesús Polo Arrondo, professor de la Universitat de San Dámaso de Madrid); un estudi científic sobre el miracle dels Corporals de Daroca unat amb la documentació històrica que ha generat aquest famós miracle eucarístic (a càrrec de Pascual Sánchez Domingo) i, entre moltes altres ponències i comunicacions, cal destacar la presentació sistemàtica del conjunt de “Fuentes documentales en la iconografía de lo milagroso y extraordinario en los Archivos de la Iglesia” (a càrrec del canonge-arxiver d’Ourense, Miguel Ángel González García).

En el volum d’actes, que seran publicades dins de la sèrie Memoria Ecclesiae, es recolliran els textos de les ponències, comunicacions i els debats suscitats entre els congressistes després de les sessions, en bona part dedicades a l’estudi dels miracles en els processos de beatificació i canonització (especialment des del punt de vista mèdic), sobre els falsos miracles i la picaresca, sobre els fenòmens extraordinaris i miracles en la religiositat popular i la posició de l’Església davant d’aquests fets, sobre els Exvots i ofrenes en els santuaris en acció de gràcies pels favors i gràcies rebudes, sobre la iconografia miraclera en l’art sagrat, etc.

Les antigues “Caesarugustana, Oscensis et Iacensis Sedes”, seran enguany les amfitriones d’aquest interessant congrés sobre vida i miracles en la perspectiva de la tradició popular i, sobretot, històrico-arxivística.

Fra Valentí Serra de Manresa,

arxiver dels caputxins

Més informació: Programa del congrès

                              Asociación de Archiveros de la Iglesia de España