La setmana dels barbuts

“Per Sant Elred arriba el fred”

El dia 12 de gener, amb la festa de Sant Elred abat, ens trobem ja a les portes de la “Setmana dels barbuts” que, tradicionalment, s’inaugura el dia 15 de gener amb Sant Pau Ermità i amb Sant Maure, o Mauri, i segueix amb Sant Antoni Abat el dia 17, acabant el 25 de gener amb la commemoració litúrgica de la “Conversió de Sant Pau”; uns sants que –juntament amb Sant Hilari que se celebra l’endemà de Sant Elred– la tradició cristiana ha representat especialment barbuts. Llur celebració sol coincidir amb els dies de fred més intens i, segons una antiga dita:

“Per la setmana dels barbuts, governen els tres germans: tos, moquina i amagamans”

Abrigueu-vos bé que el Calendari de l’Ermità anuncia ventades i pluges!

Fra Valentí Serra, arxiver dels caputxins.