Remei per les picades d’insectes…
el julivert

Remei per a les picades d’insectes

 

L’estiu és més propens a tenir contacte amb la naturalesa i per tant estem més exposats a les picades d’insectes. En Fra Valentí Serra, caputxí, en el seu llibre Tornar als remeis de sempre, (3a edició, de la Col·lecció l’Ermità)  ens explica que el julivert “També és un contraverí força eficaç (especialment per a les picades d’alguns insectes i per als bolets lleugerament tòxics) i, alhora, ajuda a purificar l’alè”. Per això ens exposa una recepta del llibre Terapèutica antiga que es troba l’Arxiu Provincial dels Caputxins de Catalunya. Es tracta de l'”ungüent rosat” (pàg. 58):

Has de prendre julivert, arrel y fulla, que picarás bé en lo morter, y quan sia ben picat ho posarás a sufregir ab oli i llard, y quan es prou sofregit, treurás dit julivert y has de posar-hi en lo oli igual porció de roses y tindrás ungüent rosat per a consolar y refredar los mals”