Gravat astronomic Color

Consell editorial del Calendari l’Ermità:

Amadeu Carbó

Pep Fornés

Lluís Puig

Ramon Rosich

Estanislau Tomàs

Norbert Tomàs

Fra Valentí Serra

 

 

Edició del calendari del 2018:

   Textos:

Lola Escudero, Pep Fornés,  Beatriz Rodríguez Silva-Ledesma, Fra Valentí SerraNorbert Tomàs

   Coordinació i revisió continguts:

Lola Escudero

   Correcció lingüística:

Anna Balaguer

   Disseny portada:

novuolo design, slu; Gravat: Sadurní

   Maquetació:

Jordi Ardévol

Edicions Morera verd

EDICIONS MORERA, S.L.

E-correu: publicacio@calendariermita.cat

Tl.: 654 50 94 90