Lectura de Blanquerna
de Ramon Llull

 

“En qual manera l’abat Blanquerna

fo elet a bisbe”

 

fra-valenti-llengintEl proppassat dijous 7 de setembre, dins dels actes culturals programats durant la “Setmana del llibre en català 2016”, tingué lloc a la plaça de la catedral la lectura pública del famós clàssic de la literatura, Blanquerna de Ramon Llull, en ocasió de l’any lul·lià. L’acte fou programat pel servei d’edicions i publicacions de la Universitat de Barcelona amb l’objectiu d’ajudar a difondre aquesta obra cabdal de la literatura catalana d’interès mundial, i que acaba de ser editada de bell nou, en facsímil, reproduint el bell exemplar que hi ha a la sala de reserva de la Biblioteca Universitària de Barcelona (edició de València de l’any 1521), procedent de la “Biblioteca Mariana” del convent de Sant Francesc de Barcelona.

En aquesta lectura pública hi participaren professors i alumnes de la Facultat de Filologia i, també, escriptors i poetes com ara Vicenç Altaió, Carles Duarte, Oriol Izquierdo; lul·listes i filòlegs com Lola Badia i Joan Santanach; eclesiàstics com el l’escolapi Octavi Fullat i el caputxí Valentí Serra de Manresa; aquest darrer encetà la lectura del “Terç llibre, que és de Prelació” amb fragment on explica “En qual manera l’abat Blaquerna fo elet a bisbe”.

fra-valenti-llengint-pg