La industria catalana de mesurar el temps
Conferència a Terrassa, 13 de desembre

La indústria catalana de mesurar el temps

Conferencia a càrrec de Norbert Tomàs

13 de desembre

 

Sota aquest títol de “La industria caltalana de mesurar el temps”, l’editor del Calendari de l’Ermità, Norbert Tomàs, farà una exposició sobre els almanacs o calendaris nascuts a la segona meitat del segle XIX que són considerats en l’àmbit popular com a literatura canya i cordill. L’aparició del Calendario del Ermitaño de los Pirineos no és accidental i cal contextualitzar-lo en un moment precís i concret de popularització d’aquesta mena de publicacions que coincideix amb la llibertat de premsa assolida el 1856 després de la prohibició durant el regnat absolutista de Ferran VII. Els calendaris eren molt populars i un bon negoci per als impressors. A Catalunya s’hi sumà, ademés, la localització d’una important indústria del paper.