Dites de juliol

Juliol, el mes del sol

*

A darrers de juliol, una hora menys de sol

*

Pel juliol beure, suar i la fresca buscar

*

En juliol, val més ésser a l’ombra que al sol

*

Pel juny, confitures, pel juliol, fesols i per a l’agost, figues i most

*

Si vols una bona col, planta-la pel juliol

*

A mig juliol sembra el fesol. Per la Mare de Déu Carmeta, a sembrar la mongeta

*

Per santa Magdalena, l’avellana plena

*

Al juliol, sega qui vol

*

Al juliol, treu les garbes al sol

*

Pel juny segaràs i pel juliol batràs

*

Al juliol, pesca qui vol

*

Pluja per santa Margarida, pluja maleïda

 

Foto: Dimitris V.