Dites de febrer

Avui febrer, demà Candeler,

i Sant Blai el tercer

*  *  *

Al febrer,

abrigat bé

 *  *  *

Febrer, febreret,

set capes i un barret

*  *  *

El febrer,

és mes geler

*  *  *

Al febrer

l’home poda l’arbrer

 *  *  *

Pel mes de febrer,

treu flor l’ametller

*  *  *

Pel febrer,

Carnestoltes ve

 *  *  *

El febrer curt,

amb vint-i-vuit dies se’n surt

  *  *  *

Febrer acabat,

nanses a la mar