Vida i miracles

25 de juliol
Sant Jaume

Vida i miracles Sant Jaume, el Major     Aquest apòstol és anomenat Sant Jaume “el Major” (per tal de diferenciar-lo de l’altre apòstol Jaume, parent de Jesucrist que, segons sembla,  era molt ...