Vida i miracles

Sant Valentí,
14 de febrer

Vida i miracles  Tradicions populars sobre Sant Valentí    El dia 14 de febrer coincideixen, en el mateix jorn, la festa de Sant Valentí, prevere i la de Sant Valentí, bisbe. En els darrers anys s’ha p...