Vida i miracles

Sant Magí
19 d’agost

          Sant Magí, màrtir   La devoció a sant Magí gaudeix d’una gran popularitat a Catalunya, però el seu culte no es remunta fins a l’època medieval, car la primera referència documental és de l’any ...

Sant Valentí,
14 de febrer

Vida i miracles  Tradicions populars sobre Sant Valentí    El dia 14 de febrer coincideixen, en el mateix jorn, la festa de Sant Valentí, prevere i la de Sant Valentí, bisbe. En els darrers anys s’ha p...